کد11026-بارونی کتان آستر وارداتی

سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 86دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :85.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 92دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 86.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 96دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :87.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 100دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :88

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
چهارشنبه 15 آذر 1402 06:58:32

کد11026-بارونی کتان آستر وارداتی

  • کد : 11026
سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 86 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :85 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 92 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 86 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 96 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :87 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 100 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :88
وضعیت تمام شد