کد10989-کراپ ساده وارداتی

سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 120دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 45.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 125دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :46.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 130دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی :48.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 135دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :50.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 04:39:32

کد10989-کراپ ساده وارداتی

  • کد : 10989
سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 120 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 45 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 125 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :46 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 130 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی :48 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 135 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :50 .
وضعیت تمام شد