کد10986-دورس تو کرکی وارداتی

سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 100دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی : 65.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 104دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :66.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 108دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :68.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 112دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :70.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
چهارشنبه 15 آذر 1402 08:26:39

کد10986-دورس تو کرکی وارداتی

  • کد : 10986
سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 100 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی : 65 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 104 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :66 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 108 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :68 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 112 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :70 .
وضعیت تمام شد