کد10974-دورس خرسی وارداتی

سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 118دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 69.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 122دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :70.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 126دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :71.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 128دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :72.سایز روی لباس (xxxl یا 46) دور سینه : 132دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :73.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 03:03:28

کد10974-دورس خرسی وارداتی

  • کد : 10974
سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 118 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 69 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 122 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :70 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 126 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :71 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 128 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :72 . سایز روی لباس (xxxl یا 46) دور سینه : 132 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :73 .
وضعیت تمام شد