کد10942-سویشرت مخمل تو کرکی وارداتی

سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 90دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 58.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 94دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 59.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 98دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :60.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 102دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :61.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 108دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی :62.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 03:11:20

کد10942-سویشرت مخمل تو کرکی وارداتی

  • کد : 10942
سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 90 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 58 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 94 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 59 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 98 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :60 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 102 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :61 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 108 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی :62 .
وضعیت تمام شد