کد10870-مانتو کتی آستردار وارداتی

سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 85دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو :95.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 90دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو :95.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 94دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی جلو :95.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 98دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو :95.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 104دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی :95.سایز روی لباس (xxxl یا 46) دور سینه : 108دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی :95

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
چهارشنبه 15 آذر 1402 08:38:51

کد10870-مانتو کتی آستردار وارداتی

  • کد : 10870
سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 85 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو :95 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 90 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو :95 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 94 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی جلو :95 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 98 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو :95 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 104 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی :95 . سایز روی لباس (xxxl یا 46) دور سینه : 108 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی :95
وضعیت تمام شد