کد10857-شومیز نخ کنف وارداتی

سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 92دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو :59.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 96دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی جلو :60.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 100دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو :61.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 104دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی :62

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 05:20:49

کد10857-شومیز نخ کنف وارداتی

  • کد : 10857
سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 92 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو :59 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 96 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی جلو :60 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 100 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو :61 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 104 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی :62
وضعیت تمام شد