کد10820-سارافون خامه دوزی آستردار وارداتی

سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 87دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو :85.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 90دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو :87.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 95دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی جلو :88.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 98دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو :90.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
چهارشنبه 15 آذر 1402 07:34:49

کد10820-سارافون خامه دوزی آستردار وارداتی

  • کد : 10820
سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 87 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو :85 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 90 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو :87 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 95 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی جلو :88 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 98 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو :90 .
وضعیت تمام شد