کد10819-شومیز نخی وارداتی

سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : ۹۴دور کمر: آزاددور باسن: ۱۰۲بلندی جلو :64-بلندی پشت:68.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : ۹۸دور کمر: آزاددور باسن:۱۰۵بلندی جلو :64 -بلندی پشت:68.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : ۱۰۳دور کمر: آزاددور باسن: ۱۱۰بلندی جلو :65 -بلندی پشت:69.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
چهارشنبه 15 آذر 1402 06:54:26

کد10819-شومیز نخی وارداتی

  • کد : 10819
سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : ۹۴ دور کمر: آزاد دور باسن: ۱۰۲ بلندی جلو :64-بلندی پشت:68 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : ۹۸ دور کمر: آزاد دور باسن:۱۰۵ بلندی جلو :64 -بلندی پشت:68 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : ۱۰۳ دور کمر: آزاد دور باسن: ۱۱۰ بلندی جلو :65 -بلندی پشت:69 .
وضعیت تمام شد