کد10796-پلیور بافت وارداتی

پلیور بافت موهرکار وارداتی بسیار نرم و با کیفیتسایز : فری (مناسب از ۳۶ الی ۴۶)مشخصات سایز: دور سینه در حالت عادی ۱۲۵ سانت(در حالت کشسانی ۱۳۰ سانت)، دور بازو در حالت عادی ۳٠ سانت(در حالت کشسانی ۴۲ سانت)، قد استین از کنار یقه ۵۸ سانت، قد ۶۰ سانت

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 03:48:50

کد10796-پلیور بافت وارداتی

  • کد : 10796
پلیور بافت موهر کار وارداتی بسیار نرم و با کیفیت سایز : فری (مناسب از ۳۶ الی ۴۶) مشخصات سایز: دور سینه در حالت عادی ۱۲۵ سانت(در حالت کشسانی ۱۳۰ سانت)، دور بازو در حالت عادی ۳٠ سانت(در حالت کشسانی ۴۲ سانت)، قد استین از کنار یقه ۵۸ سانت، قد ۶۰ سانت
وضعیت تمام شد