کد10789-دامن بافت وارداتی

کار وارداتی بسیار نرم و با کیفیتسایز : فری (مناسب از ۳۶ الی 44)مشخصات سایز: چون بافت هست کشسانی دارد دور کمر و باسنش کشی و بلندی:۸۰چاکی که دارد هم می تونید به پشت تنظیمش کنید و هم بغل

logo لطفا منتظر بمانید...

کد10789-دامن بافت وارداتی

  • کد : 10789
کار وارداتی بسیار نرم و با کیفیت سایز : فری (مناسب از ۳۶ الی 44) مشخصات سایز: چون بافت هست کشسانی دارد دور کمر و باسنش کشی و بلندی:۸۰ چاکی که دارد هم می تونید به پشت تنظیمش کنید و هم بغل
وضعیت تمام شد