کد10787-پالتو کتان داخل پشم شیشه وارداتی

سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 86دور کمر: قابل تنظیمدور باسن: 98بلندی جلو :75.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 92دور کمر: آزاددور باسن: ۱۰۲بلندی جلو :76.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 96دور کمر: آزاددور باسن:۱۰۵بلندی جلو :77.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 100دور کمر: آزاددور باسن: 108بلندی جلو :78.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 108دور کمر: آزاددور باسن: 115بلندی جلو :79

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
چهارشنبه 15 آذر 1402 08:24:43

کد10787-پالتو کتان داخل پشم شیشه وارداتی

  • کد : 10787
سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 86 دور کمر: قابل تنظیم دور باسن: 98 بلندی جلو :75 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 92 دور کمر: آزاد دور باسن: ۱۰۲ بلندی جلو :76 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 96 دور کمر: آزاد دور باسن:۱۰۵ بلندی جلو :77 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 100 دور کمر: آزاد دور باسن: 108 بلندی جلو :78 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 108 دور کمر: آزاد دور باسن: 115 بلندی جلو :79
وضعیت تمام شد