کد10779-پلیور بافت وارداتی

پلیور بافت گپ کار وارداتی بسیار نرم و با کیفیتسایز : فری (مناسب از ۳۶ الی ۴۴)مشخصات سایز: دور سینه در حالت عادی ۹۰ سانت(در حالت کشسانی ۱۱۰ سانت)، دور بازو در حالت عادی ۳٠ سانت(در حالت کشسانی ۴۲ سانت)، قد استین از کنار یقه ۵۸ سانت، قد ۵۷ سانت

logo لطفا منتظر بمانید...

کد10779-پلیور بافت وارداتی

  • کد : 10779
پلیور بافت گپ کار وارداتی بسیار نرم و با کیفیت سایز : فری (مناسب از ۳۶ الی ۴۴) مشخصات سایز: دور سینه در حالت عادی ۹۰ سانت(در حالت کشسانی ۱۱۰ سانت)، دور بازو در حالت عادی ۳٠ سانت(در حالت کشسانی ۴۲ سانت)، قد استین از کنار یقه ۵۸ سانت، قد ۵۷ سانت
وضعیت تمام شد