کد10747-پلیور بافت فانتزی وارداتی

پلیور بافت گلدوزی شدهکار وارداتی جنس بافت بسیار با کیفیتسایز : فری ( مناسب از ۳۶ الی 42)مشخصات سایز: دور سینه در حالت عادی ۹٠ سانت(در حالت کشسانی 110 سانت)، دور بازو در حالت عادی ۳۶ سانت(در حالت کشسانی ۵۲ سانت)، قد استین ۵۹ سانت، قد بافت ۵۶ سانت

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 03:27:30

کد10747-پلیور بافت فانتزی وارداتی

  • کد : 10747
پلیور بافت گلدوزی شده کار وارداتی جنس بافت بسیار با کیفیت سایز : فری ( مناسب از ۳۶ الی 42) مشخصات سایز: دور سینه در حالت عادی ۹٠ سانت(در حالت کشسانی 110 سانت)، دور بازو در حالت عادی ۳۶ سانت(در حالت کشسانی ۵۲ سانت)، قد استین ۵۹ سانت، قد بافت ۵۶ سانت
وضعیت تمام شد