کد10720-شومیز خامه دوزی وارداتی

سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 90دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 56-بلندی پشت:66.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 97دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 57-بلندی پشت:67.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 100دور کمر: آزاددور باسن:---بلندی جلو : 58-بلندی پشت:68.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 104دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 60-بلندی پشت:۷۰.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 03:26:41

کد10720-شومیز خامه دوزی وارداتی

  • کد : 10720
سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 90 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 56-بلندی پشت:66 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 97 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 57-بلندی پشت:67 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 100 دور کمر: آزاد دور باسن:--- بلندی جلو : 58-بلندی پشت:68 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 104 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 60-بلندی پشت:۷۰ .
وضعیت تمام شد