کد10623-پیراهن کرپ وارداتی رنگ کرم

توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید:.سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 90دور کمر: آزاددور باسن: 100بلندی : 125.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 94دور کمر: آزاددور باسن: 110بلندی : 125.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 100دور کمر: آزاددور باسن: 120بلندی : 128.سایز روی لباس (xl یا 42) دور سینه : 108دور کمر: آزاددور باسن: 125بلندی : 128.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 114دور کمر: آزاددور باسن: 130بلندی : 128.سایز روی لباس (xxxl یا 46) دور سینه : 120دور کمر: آزاددور باسن: 135بلندی : 128.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 03:52:38

کد10623-پیراهن کرپ وارداتی رنگ کرم

  • کد : 10623
توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید: . سایز روی لباس (s یا 36) دور سینه : 90 دور کمر: آزاد دور باسن: 100 بلندی : 125 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 94 دور کمر: آزاد دور باسن: 110 بلندی : 125 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 100 دور کمر: آزاد دور باسن: 120 بلندی : 128 . سایز روی لباس (xl یا 42) دور سینه : 108 دور کمر: آزاد دور باسن: 125 بلندی : 128 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه : 114 دور کمر: آزاد دور باسن: 130 بلندی : 128 . سایز روی لباس (xxxl یا 46) دور سینه : 120 دور کمر: آزاد دور باسن: 135 بلندی : 128 .
وضعیت تمام شد