کد 10578-شومیز نخی وارداتی

توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید:.سایز روی لباس( 36/38) دور سینه : 90دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 60 -بلندی پشت:65.سایز روی لباس (38/40 )دور سینه : 95دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 63 -بلندی پشت:68.سایز روی لباس (40/42)دور سینه : 100دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 65 -بلندی پشت:70.سایز روی لباس( 42/44) دور سینه : 105دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 67 -بلندی پشت:72.سایز روی لباس (44/ 46)دور سینه : 110دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 68 -بلندی پشت:72.سایز روی لباس (48 / 46) دور سینه : 115دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 68 -بلندی پشت:73.سایز روی لباس (48/50دور سینه : 122دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی جلو : 69 -بلندی پشت:73.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 04:14:14

کد 10578-شومیز نخی وارداتی

  • کد : 10578
توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید: . سایز روی لباس( 36/38) دور سینه : 90 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 60 -بلندی پشت:65 . سایز روی لباس (38/40 ) دور سینه : 95 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 63 -بلندی پشت:68 . سایز روی لباس (40/42) دور سینه : 100 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 65 -بلندی پشت:70 . سایز روی لباس( 42/44) دور سینه : 105 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 67 -بلندی پشت:72 . سایز روی لباس (44/ 46) دور سینه : 110 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 68 -بلندی پشت:72 . سایز روی لباس (48 / 46) دور سینه : 115 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 68 -بلندی پشت:73 . سایز روی لباس (48/50 دور سینه : 122 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی جلو : 69 -بلندی پشت:73 .
وضعیت تمام شد