کد10513-پیراهن وارداتی

توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید:.سایز روی لباس (sیا 36) دور سینه : 88دور کمر: قابل تنظیمدور باسن:آزادبلندی جلو: 100بلندی پشت:120.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 92دور کمر: قابل تنظیمدور باسن: آزادبلندی جلو:100بلندی پشت:120.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 96دور کمر: قابل تنظیمدور باسن: آزادبلندی جلو:100بلندی پشت:120.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 04:15:33

کد10513-پیراهن وارداتی

  • کد : 10513
توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید: . سایز روی لباس (sیا 36) دور سینه : 88 دور کمر: قابل تنظیم دور باسن:آزاد بلندی جلو: 100 بلندی پشت:120 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 92 دور کمر: قابل تنظیم دور باسن: آزاد بلندی جلو:100 بلندی پشت:120 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 96 دور کمر: قابل تنظیم دور باسن: آزاد بلندی جلو:100 بلندی پشت:120 .
وضعیت تمام شد