کد10413-شومیز بلند وارداتی

توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید:.سایز روی لباس (sیا 36) دور سینه : 94دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 69.سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 98دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی :70.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 102دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 72.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 108دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 73.

logo لطفا منتظر بمانید...

کد10413-شومیز بلند وارداتی

  • کد : 10413
توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید: . سایز روی لباس (sیا 36) دور سینه : 94 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 69 . سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 98 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی :70 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 102 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 72 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه : 108 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 73 .
وضعیت تمام شد