کد10286-بلوز نخی گلدوزی شده وارداتی

سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 98دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی :62.سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 103دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 63.سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه :105دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 64.سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه 110دور کمر: آزاددور باسن :---بلندی : 64

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 04:25:51

کد10286-بلوز نخی گلدوزی شده وارداتی

  • کد : 10286
سایز روی لباس (m یا 38) دور سینه : 98 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی :62 . سایز روی لباس (L یا 40) دور سینه : 103 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 63 . سایز روی لباس (xL یا 42) دور سینه :105 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 64 . سایز روی لباس (xxl یا 44) دور سینه 110 دور کمر: آزاد دور باسن :--- بلندی : 64
وضعیت تمام شد