10127 - کت جین وارداتی

توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید:.سایز روی لباس (s یا 36) (مناسب سایز 36 میباشد)دور سینه:90 دور کمر: آزاددور باسن :---بلندی :53.سایز روی لباس (m یا 38) (مناسب سایز38 میباشد)دور سینه : 95دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 55.سایز روی لباس (L یا 40) (مناسب سایز 40 میباشد)دور سینه: 100دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 58.سایز روی لباس( xl یا 40) (مناسب سایز 42 میباشد)دور سینه : 115دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 60.سایز روی لباس( xxl یا 40) (مناسب سایز 44 میباشد)دور سینه : 125دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 62.سایز روی لباس( xxxl یا 46) (مناسب سایز 46 میباشد)دور سینه : 135دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 66.سایز روی لباس( 4xl یا 48) (مناسب سایز 48 میباشد)دور سینه : 145دور کمر: آزاددور باسن: ---بلندی : 72

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 03:12:32

10127 - کت جین وارداتی

  • کد : 10127
توجه توجه: سایز بعضی از لباسها کوچکتر یا بزرگتر از اندازه استاندارد میباشد. لطفا برای انتخاب سایز، با دقت به اندازه های زیر توجه کنید: . سایز روی لباس (s یا 36) (مناسب سایز 36 میباشد) دور سینه:90 دور کمر: آزاد دور باسن :--- بلندی :53 . سایز روی لباس (m یا 38) (مناسب سایز38 میباشد) دور سینه : 95 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 55 . سایز روی لباس (L یا 40) (مناسب سایز 40 میباشد) دور سینه: 100 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 58 . سایز روی لباس( xl یا 40) (مناسب سایز 42 میباشد) دور سینه : 115 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 60 . سایز روی لباس( xxl یا 40) (مناسب سایز 44 میباشد) دور سینه : 125 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 62 . سایز روی لباس( xxxl یا 46) (مناسب سایز 46 میباشد) دور سینه : 135 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 66 . سایز روی لباس( 4xl یا 48) (مناسب سایز 48 میباشد) دور سینه : 145 دور کمر: آزاد دور باسن: --- بلندی : 72
وضعیت تمام شد